ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ
2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์จัดประชุมคณะทำงานเพื่อก ...
อ่านต่อ

“ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์”

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ : นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบห ...
อ่านต่อ

📣📋 One Home พม.สุรินทร์ : จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ต่อต้านการค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนการขอทาน เนื่องในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565”

📣🎗 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🎗📣 🏩 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 🏪 📣📋 One Home พม.ส ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial