ข่าวประชาสัมพันธ์

Mobile Application “(p)(r)(o)(t)(e)(c)(t)(-)(u)”

📣🎗 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🎗📣 🏩 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 🏪 📣📋 Mobile Applic ...
อ่านต่อ

“ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์”

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖อ : นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบห ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย นางบุปผา ทัพกฤษณ์ นั ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระเจ้าโสมเสาวรีฯ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครอบครัว

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2566นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ได ...
อ่านต่อ

📌 เสื้อที่ระลึก “ฉลอง 260 ปี เมืองประทายสมันต์”

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์จัดทำเสื้อที่ระลึก "ฉลอง 260 ปี เมืองประทายสมันต์" เพื่อหารายได้สนั ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial