หน้าแรก

พมจ.สุรินทร์ : สร้างบ้าน สร้างสุขคนพิการ และ สร้างบ้าน สร้างสุขผู้สูงวัย

💐 พมจ.สุรินทร์ 💐
🌷วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 -10.30น. 🌷
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ โดย นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
ลงพื้นที่มอบบ้านตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ได้รับการอุดหนุนเงินงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒
และ “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ได้รับการอุดหนุนเงินงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๘๐,๐๐๐.- บาท ให้กับคนพิการ จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ 7
(ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจาก บริษัท บริษัท แลคตาซอย จำกัด สาขาสุรินทร์)
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปรับบ้านคนพิการ ตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย” จำนวน ๖๓ หลัง เป็นเงิน ๒,๕๐๒,๕๐๐.- บาท และ“โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” จำนวน ๙๐ หลัง เป็นเงิน ๓,๕๔๕,๐๐๐.- บาท

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>


Share:🌷จ.สุรินทร์ จัดโครงการ “สภากาแฟ ครั้งที่ 10” ประจำเดือนตุลาคม 2566 🌷

🌷จ.สุรินทร์ จัดโครงการ “สภากาแฟ ครั้งที่ 10” ประจำเดือนตุลาคม 2566 🌷

เรียน ผู้บังคับบัญชา

✨วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ ครั้งที่ 10” ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยมี หน่วยงานเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมหน่วยงาน พม. สนง.วัฒนธรรมจังหวัด สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้งนี้ งานสภากาแฟ ครั้งที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2566 หน่วยงานเจ้าภาพหลักคือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 🌻

Share:ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเพื่อนใน “ระบบ Line OA : ESS HELP ME ปักหมุด หยุดเหตุ” ให้กับนักเรียน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเพื่อนใน “ระบบ Line OA : ESS HELP ME ปักหมุด หยุดเหตุ” ให้กับ
นักเรียน
ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยาอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial