ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศซื้อรถยนต์ ครั้งที่ 2

ลิงค์ประกาศ ...
อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถยนต์

ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถยนต์ ...
อ่านต่อ

“พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๕นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย ...
อ่านต่อ

ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ
2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์จัดประชุมคณะทำงานเพื่อก ...
อ่านต่อ

“ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์”

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ : นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบห ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial