ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานกรมเด็กและสถาบันครอบครัวระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์

มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครวผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอจอมพระ

พมจ.สุรินทร์จัดบูธกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
พมจ.สุรินทร์จัดบูธกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ กลไก ชุมชนป้องกันคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลักระดับตำบล

พิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 และเปิดอาคารศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใ ...

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสนม

เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสนม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พม.สุรินทร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสนม อำเ ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial