ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานกรมเด็กและสถาบันครอบครัวระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์

มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครวผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอจอมพระ

พมจ.สุรินทร์จัดบูธกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
พมจ.สุรินทร์จัดบูธกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ กลไก ชุมชนป้องกันคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลักระดับตำบล

พมจ.สุรินทร์ : สร้างบ้าน สร้างสุขคนพิการ และ สร้างบ้าน สร้างสุขผู้สูงวัย

💐 พมจ.สุรินทร์ 💐🌷วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 -10.30น. 🌷สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...

🌷จ.สุรินทร์ จัดโครงการ “สภากาแฟ ครั้งที่ 10” ประจำเดือนตุลาคม 2566 🌷

🌷จ.สุรินทร์ จัดโครงการ "สภากาแฟ ครั้งที่ 10” ประจำเดือนตุลาคม 2566 🌷 เรียน ผู้บังคับบัญชา ✨วันที่ 10 ...

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเพื่อนใน “ระบบ Line OA : ESS HELP ME ปักหมุด หยุดเหตุ” ให้กับนักเรียน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มนโยบายและวิชา ...

วิทยาการโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองสุรินทร์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหม ...

วิทยากรการอบรมการพัฒนาระบบขอรับความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม.smart)

วันที่ 25 เมษายน 2566นางสาวพัทธิอร กาพสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial