ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานกรมเด็กและสถาบันครอบครัวระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์

มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครวผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอจอมพระ

พมจ.สุรินทร์จัดบูธกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
พมจ.สุรินทร์จัดบูธกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ กลไก ชุมชนป้องกันคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลักระดับตำบล

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส ...

ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ
2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์จัดประชุมคณะทำงานเพื่อก ...

เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 70 ชุด

นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วม ...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นท ...

พิธีวางพวงมาลาในงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยประจำปี 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial