พิธีทำบุญอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  จัดพิธีทำบุญอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ โดยทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทานและถวายอาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี


Share: