หน้าหลัก

13 ตุลาคม 64 (SS)
Slide
ราชการที่ 10
ระบบติดตามการใช้บริการ พม.-1
slide2
slide1
slide4
slide3
269391
intro_071266
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าว เด่น

 

🌷วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 🌷⏰เวลา 10.00 น.

🔸นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายบัญชา ช่างเหล็ก ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก สนง.พมจ.สุรินทร์
และ ศคพ.สุรินทร์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลปราสาท โดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ ผู้อำนวยการ
รพ.ปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สูงอายุ ไร้ที่พึ่ง
และไม่มีที่อยู่อาศัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลปราสาท ที่ประชุมสรุปมติการช่วยเหลือ ดังนี้

1️⃣ สนง.พมจ.สุรินทร์ และ ศคพ.สุรินทร์ ประสาน พมจ.บุรีรัมย์ และ ศคพ.บุรีรัมย์ ในการลงเยี่ยมบ้าน
ประเมินครอบครัว ชุมชน และเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สูงอายุกลับสู่ครอบครัว

2️⃣ สนง.พมจ.สุรินทร์ ดำเนินการทำหนังสือประสานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอลำดับในการเข้ารับการสงเคราะห์

3️⃣ ศคพ.สุรินทร์ ดำเนินการทำหนังสือประสานส่งผู้สูงอายุ เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

4️⃣ รพ.ปราสาท รับผู้สูงอายุไปดูแลชั่วคราวระหว่างดำเนินการประสานสถานคุ้มครองฯ พร้อมตรวจร่างกาย และตรวจหาเชื้อ Covid – 19 และประสาน รพ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในการเตรียมความพร้อมชุมชน

พมจ.สุรินทร์ : สร้างบ้าน สร้างสุขคนพิการ และ สร้างบ้าน สร้างสุขผู้สูงวัย

ข่าว เด่น

พมจ.สุรินทร์ : สร้างบ้าน สร้างสุขคนพิการ และ สร้างบ้าน สร้างสุขผู้สูงวัย

💐 พมจ.สุรินทร์ 💐
🌷วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 -10.30น. 🌷
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ โดย นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
ลงพื้นที่มอบบ้านตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ได้รับการอุดหนุนเงินงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒
และ “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ได้รับการอุดหนุนเงินงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๘๐,๐๐๐.- บาท ให้กับคนพิการ จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ 7
(ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจาก บริษัท บริษัท แลคตาซอย จำกัด สาขาสุรินทร์)
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปรับบ้านคนพิการ ตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย” จำนวน ๖๓ หลัง เป็นเงิน ๒,๕๐๒,๕๐๐.- บาท และ“โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” จำนวน ๙๐ หลัง เป็นเงิน ๓,๕๔๕,๐๐๐.- บาท

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี

ผลิตโดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

 

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

917084
Total Visitors
6187
Visitors Today
1
Live visitors
917084
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

 

ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000


044 558 408


surin@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial