หน้าหลัก

13 ตุลาคม 64 (SS)
Slide
ราชการที่ 10
ระบบติดตามการใช้บริการ พม.-1
slide2
slide1
slide4
slide3
269391
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Mobile Application "(p)(r)(o)(t)(e)(c)(t)(-)(u)"

ข่าว เด่น

Mobile Application “(p)(r)(o)(t)(e)(c)(t)(-)(u)”

📣🎗 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🎗📣

🏩 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 🏪

📣📋 Mobile Application “(p)(r)(o)(t)(e)(c)(t)(-)(u)”

🔶️ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดทำโมบายแอปพลิเคชั่น PROTECT-U ซึ่งมีให้ใช้งานทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ที่พบเห็นในประเทศไทย และการตรวจสอบสิทธิของผู้เสียหายอันพึงได้รับหากตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

🔶️ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์โมบายแอปพลิเคชั่น PROTECT-U เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนทั่วไปตระหนัก และได้รับความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้เข้าถึงบริการการช่วยเหลือคุ้มครอง

ProtectU

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี

ผลิตโดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

 

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

531109
Total Visitors
159
Visitors Today
1
Live visitors
531109
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
037 482 407
prachinburi-mso@gmail.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial