📣📋 พมจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566

📣🎗 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🎗📣

🏩 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 🏪

📣📋 พมจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566

📆 วันที่ 14 มกราคม 2566

🔶️ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

🔶️ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน และงานความรับผิดชอบของหน่วยงานกระทรวง พม. ให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม

📸 ภาพ / ข่าว : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์


Share: