ข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประชาสัมพันธ์ การยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผ่ายระบบ E-Services

เรื่อง ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่มีความประสงค์เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

โดยให้ดำเนินการยื่นโครงการผ่านระบบเว็บไซต์กองทุน ได้ที่  ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบการยื่นโครงการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดการงานที่ปฏิบัติแนบท้ายประกาศจังหวัดสุรินทร์

ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถยนต์

ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถยนต์ ...

“พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๕นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial