ข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประชาสัมพันธ์ การยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผ่ายระบบ E-Services

เรื่อง ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่มีความประสงค์เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

โดยให้ดำเนินการยื่นโครงการผ่านระบบเว็บไซต์กองทุน ได้ที่  ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบการยื่นโครงการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดการงานที่ปฏิบัติแนบท้ายประกาศจังหวัดสุรินทร์

การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน

แบบฟอร์มการสมัคร เสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น-ปี66-1.pdf ...

ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศจังหวัด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ...

ประกาศซื้อรถยนต์ ครั้งที่ 2

ลิงค์ประกาศ ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial