วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์รับสมัครคนพิการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 เรียนฟรี ! มีที่พักและอาหาร 3 มื้อ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ รับสมัครคนพิการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
เรียนฟรี ! มีที่พักและอาหาร 3 มื้อ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565
https://www.facebook.com/NRTC2018


Share: