มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

27 มีนาคม 2564 นายสุวพงศ์ กิติภัย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 หลังคาเรือน 5 ครอบครัว ในการนี้ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวทองทิพย์ ภูสีมา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ฯ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน 20,000.-บาท เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 5 ชุด และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุรินทร์ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 2,000.- เป็นเงิน 10,000 บาท ณ บริเวณบ้านเลขที่ 121 ถนนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share: