ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่เป้าหมายและพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง​ พร้อมจัดทำแผนบูรณาการหน่วยงาน​ One​ Home​ พม.จังหวัดสุรินทร์

วันจันทร์ที่​ 22​ เดือนกุมภาพันธ์​ พ.ศ.​2564​ นางสาวพัทธิอร​ กาฬสุวรรณ​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์​ พร้อมด้วย​ หน่วยงาน​ One​ Home​     พม.สุรินทร์​ และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ​ 4​ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่เป้าหมายและพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง​ พร้อมจัดทำแผนบูรณาการหน่วยงาน​ One​ Home​ พม.จังหวัดสุรินทร์​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564​ ณ​ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์​  โดยได้รับเกียรติจากนายเรืองยศ​ ลิ้มนุกูลเจริญ​ นายอำเภอกาบเชิง​ เป็นประธานในพิธี​ โดยสรุปสาระสำคัญ
ของการประชุม​ ดังนี้

1.​ จัดทำแผนบูรณาการของหน่วยงาน​  One​ Home​ พม.จังหวัดสุรินทร์​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564

2.​จัดทำแผนขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง​ ทีม​ One​ Home​ พม.สุรินทร์​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564​ ในพื้นที่ตำบลตะเคียน​ อำเภอกาบเชิง​ จังหวัดสุรินทร์

3.​ การจัดทำ(ร่าง)​คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564​ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ตำบลตะเคียน​ อำเภอกาบเชิง

4.​ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ข้อมูลพื้นฐานทางสังคม​ ทุนทางสังคม​ ประเด็นปัญหาทางสังคมในระดับชุมชนและปัญหาที่น่าสนใจ​ พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายรายครัวเรือน​ เพื่อกำหนดครัวเรือนเป้าหมายที่จะพัฒนาในพื้นที่ตำบลตะเคียน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share: