Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ข่าว

29 พฤศจิกายน 2023

พมจ.สุรินทร์ : ผนึกกำลังทีมสหวิชาชีพให้การคุ้มครองผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง

💐 พมจ.สุรินทร์ 💐

🌷 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  ⏰เวลา 10.00 น. 🌷

🔸นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุรินทร์ พร้อมด้วยนายบัญชา ช่างเหล็ก ผอ.ศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก สนง.พมจ.สุรินทร์และ ศคพ.สุรินทร์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลปราสาท โดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.ปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สูงอายุ ไร้ที่พึ่งและไม่มีที่อยู่อาศัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลปราสาท ที่ประชุมสรุปมติการช่วยเหลือ ดังนี

1️⃣    สนง.พมจ.สุรินทร์ และ ศคพ.สุรินทร์ ประสาน พมจ.บุรีรัมย์ และ ศคพ.บุรีรัมย์ ในการลงเยี่ยมบ้าน
ประเมินครอบครัว ชุมชน และเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สูงอายุกลับสู่ครอบครัว

2️⃣    สนง.พมจ.สุรินทร์ ดำเนินการทำหนังสือประสานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอลำดับในการเข้ารับการสงเคราะห์

3️⃣    ศคพ.สุรินทร์ ดำเนินการทำหนังสือประสานส่งผู้สูงอายุ เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

4️⃣    รพ.ปราสาท รับผู้สูงอายุไปดูแลชั่วคราวระหว่างดำเนินการประสานสถานคุ้มครองฯ พร้อมตรวจร่างกาย และตรวจหาเชื้อ Covid – 19 และประสาน รพ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในการเตรียมความพร้อมชุมชน

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

Details

Date:
29 พฤศจิกายน 2023
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial