ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19

วันที่ 19 ตุลาคม 2564
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อม นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และ นางสาวรัตนาภรณ์ ฐิตะสาร นิติกร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลเฉนียง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ และตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่คนพิการ จำนวน 16 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม 


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 19 ตุลาคม  2564 

  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ มีผล นักพัฒนาสังคม และนางสาวสายสมร  พรบุญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (กรณีฉุกเฉิน วงเงิน 10,000.- บาท) จำนวน 10 ราย ดังนี้

   1. อำเภอเมืองสุรินทร์ 1 ราย 

2. อำเภอท่าตูม 1 ราย

3. อำเภอชุมพลบุรี 1 ราย

4. อำเภอศีขรภูมิ 5 ราย

5. อำเภอสนม 1 ราย

6. อำเภอสำโรงทาบ 1 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share:ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท

ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท


Share:พิธีทำบุญอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  จัดพิธีทำบุญอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ โดยทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทานและถวายอาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial