“โครงการจังหวัด สุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖อ : นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวปทุมพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วม การประชุมรับฟังปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ตาม”โครงการจังหวัด สุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อให้หน่วยงานราชการ ได้รับทราบปัญหาความเดือคร้อน และคำเนินการแก้ไขปัญหาความเคือคร้อนให้แก่ประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรสุวัตถุประสงค์
ณ ศูนย์เรียนรู้นาหน่องสิม บ้านโบก หมู่ที่ ๑ต ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน


Share:ารคัดเลือกคัดสรรผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖อ : นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวปทุมพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังมและสวัสดิการ ร่วมประชุม คณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมผักกาคหวาน ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์
โคยมี นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่ราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน


Share:“ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์”

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖อ : นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
มอบหมายให้ นางสาวสุรีพร ณ อุบล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป “ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์” ให้กับครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย จำนวน อ ครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนศบลนอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทรั โดย นายพิจิตร บุญทัน ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน
ในพิธี


Share:ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย นางบุปผา ทัพกฤษณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ โดยมี นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธาน ณ พื้นที่ หมู่ 11 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระเจ้าโสมเสาวรีฯ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครอบครัว

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2566
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
ได้มอบหมายให้ นางสาวสายสมร พรบุญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสันติ โอฆะพนม
นายอำเภอสังขะ อบจ. สสจ. สสอ.บัวเชด สสอ.สังขะ รพ.สต. อบต. อพม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่
อำเภอบัวเชด อำเภอสังขะ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระเจ้าโสมเสาวรีฯ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครอบครัว โดยมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคครอบครัวละ 1 ชุด และพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว
พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำตามภารกิจของกระทรวง พม. และมอบหมาย อพม. ในพื้นที่กำกับดูแล
หากมีความจำเป็นเดือดร้อนให้ประสาน พม. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share:📌 เสื้อที่ระลึก “ฉลอง 260 ปี เมืองประทายสมันต์”

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์จัดทำเสื้อที่ระลึก “ฉลอง 260 ปี เมืองประทายสมันต์” เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

ราคาตัวละ 260 บาท

การออกแบบ : บนผืนผ้าพิมพ์ลายไหมมัดหมี่ลายโฮลปะนะผสมผสานลายผ้าโฮลเกียดเป็นลายเชิง ส่วนบริเวณสาบเสื้อและปลายแขนจัดวางผ้าลายโฮลปะนะ เพื่อแสดงความยินดีกับชาวจังหวัดสุรินทร์ในโอกาส “ผ้าโฮลสุรินทร์” ได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิม ประจำปีพุทธศักราช 2565

🛒 เปิดให้สั่งจองแล้ววันนี้

** รับใบสั่งจองที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • Facebook : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
  • LINE ID : 044513391
  • สแกน QR Code ในภาพประชาสัมพันธ์
  • ลิงก์ : https://drive.google.com/drive/folders/1dhw5SxSyFlMmz0Ld2-hsiXdsnAzZnc3g

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

  1. แจ้งความจำนงในใบสั่งจอง
  2. ส่งใบจองพร้อมแนบสลิปการชำระเงินค่าพร้อมค่าจัดส่งที่ LINE ID : 044513391

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 044 513 391, 08 4514 9404, 08 1579 8271

งานวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์ #260_ปี_เมืองประทายสมันต์ #กาชาดเมืองช้าง #สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ #สภากาชาดไทย


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นางนุชจรินทร์ บุญทัน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ สาธารณสุขจังหวัด อบจ. นายอำเภอศีขรภูมิ ผู้แทนนายอำเภอเมืองสุรินทร์ ผู้แทนนายอำเภอจอมพระ ผู้แทนนายอำเภอสนม รพ.สต. อบต. อพม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอสนม และอำเภอจอมพระ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 ครอบครัว โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคครอบครัวละ 1 ชุด และพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำตามภารกิจของกระทรวง พม. และมอบหมาย อพม. ในพื้นที่กำกับดูแล หากมีความจำเป็นเดือดร้อนให้ประสาน พม. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial