“พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๕
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ผ่าน Facebook Fanpage กระทรวง พม. SociaMsociety โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial