โค้งสุดท้าย
พม. ขยายเวลารับฟังความคิดเห็นเห็นร่างพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไร พ.ศ. ….

โค้งสุดท้าย
พม. ขยายเวลารับฟังความคิดเห็นเห็นร่างพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไร พ.ศ. ….
ผ่านช่องทางเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://www.m-society.go.th/
โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565


Share:วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์รับสมัครคนพิการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 เรียนฟรี ! มีที่พักและอาหาร 3 มื้อ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ รับสมัครคนพิการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
เรียนฟรี ! มีที่พักและอาหาร 3 มื้อ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565
https://www.facebook.com/NRTC2018


Share:📺📒ข่าวประชาสัมพันธ์📒📺

👨‍👩‍👧กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ👨‍👩‍👧‍👦

📣📝 การตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📅 วันที่ 25 มกราคม 2565

⏰ เวลา 09.30 น.

📣📌 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม “การตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

📣📌 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าของกิจการ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามเป้าหมายต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19

วันที่ 19 ตุลาคม 2564
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อม นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และ นางสาวรัตนาภรณ์ ฐิตะสาร นิติกร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลเฉนียง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ และตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่คนพิการ จำนวน 16 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial