Mobile Application “(p)(r)(o)(t)(e)(c)(t)(-)(u)”

📣🎗 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🎗📣

🏩 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 🏪

📣📋 Mobile Application “(p)(r)(o)(t)(e)(c)(t)(-)(u)”

🔶️ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดทำโมบายแอปพลิเคชั่น PROTECT-U ซึ่งมีให้ใช้งานทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ที่พบเห็นในประเทศไทย และการตรวจสอบสิทธิของผู้เสียหายอันพึงได้รับหากตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

🔶️ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์โมบายแอปพลิเคชั่น PROTECT-U เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนทั่วไปตระหนัก และได้รับความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้เข้าถึงบริการการช่วยเหลือคุ้มครอง

ProtectU


Share:“ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์”

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖อ : นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
มอบหมายให้ นางสาวสุรีพร ณ อุบล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป “ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์” ให้กับครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย จำนวน อ ครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนศบลนอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทรั โดย นายพิจิตร บุญทัน ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน
ในพิธี


Share:ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย นางบุปผา ทัพกฤษณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ โดยมี นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธาน ณ พื้นที่ หมู่ 11 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระเจ้าโสมเสาวรีฯ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครอบครัว

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2566
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
ได้มอบหมายให้ นางสาวสายสมร พรบุญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสันติ โอฆะพนม
นายอำเภอสังขะ อบจ. สสจ. สสอ.บัวเชด สสอ.สังขะ รพ.สต. อบต. อพม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่
อำเภอบัวเชด อำเภอสังขะ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระเจ้าโสมเสาวรีฯ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครอบครัว โดยมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคครอบครัวละ 1 ชุด และพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว
พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำตามภารกิจของกระทรวง พม. และมอบหมาย อพม. ในพื้นที่กำกับดูแล
หากมีความจำเป็นเดือดร้อนให้ประสาน พม. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share:📌 เสื้อที่ระลึก “ฉลอง 260 ปี เมืองประทายสมันต์”

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์จัดทำเสื้อที่ระลึก “ฉลอง 260 ปี เมืองประทายสมันต์” เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

ราคาตัวละ 260 บาท

การออกแบบ : บนผืนผ้าพิมพ์ลายไหมมัดหมี่ลายโฮลปะนะผสมผสานลายผ้าโฮลเกียดเป็นลายเชิง ส่วนบริเวณสาบเสื้อและปลายแขนจัดวางผ้าลายโฮลปะนะ เพื่อแสดงความยินดีกับชาวจังหวัดสุรินทร์ในโอกาส “ผ้าโฮลสุรินทร์” ได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิม ประจำปีพุทธศักราช 2565

🛒 เปิดให้สั่งจองแล้ววันนี้

** รับใบสั่งจองที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • Facebook : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
  • LINE ID : 044513391
  • สแกน QR Code ในภาพประชาสัมพันธ์
  • ลิงก์ : https://drive.google.com/drive/folders/1dhw5SxSyFlMmz0Ld2-hsiXdsnAzZnc3g

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

  1. แจ้งความจำนงในใบสั่งจอง
  2. ส่งใบจองพร้อมแนบสลิปการชำระเงินค่าพร้อมค่าจัดส่งที่ LINE ID : 044513391

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 044 513 391, 08 4514 9404, 08 1579 8271

งานวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์ #260_ปี_เมืองประทายสมันต์ #กาชาดเมืองช้าง #สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ #สภากาชาดไทย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial