📣📋 พมจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566

📣🎗 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🎗📣

🏩 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 🏪

📣📋 พมจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566

📆 วันที่ 14 มกราคม 2566

🔶️ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

🔶️ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน และงานความรับผิดชอบของหน่วยงานกระทรวง พม. ให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม

📸 ภาพ / ข่าว : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 25656 และคัดเลือกโครงการต้นแบบจังหวัดสุรินทร์ โดยมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. เห็นชอบอนุมัติแผนค่าใช้จ่ายเงินงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวงเงิน 135,600 บาท
  2. เห็นชอบคัดเลือกโครงการยกระดับอาชีพทอผ้าไหมสีธรรมชาติกลุ่มแรงงานนอกระบบและ
    กลุ่มเปราะบาง ตำบลจารพัต จังหวัดสุรินทร์ เสนอโดยมูลนิธิขวัญชุมชน เป็นโครงการต้นแบบจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม และนางสาวพัทธิอร
    กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Share:“พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๕
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ผ่าน Facebook Fanpage กระทรวง พม. SociaMsociety โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial