ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565
นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลเฉนียง
อำเภอเมืองสุรินทร์ และตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ ทั้งนี้ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 20 แพ็ค (สนับสนุนโดยศิริวรรณฟาร์ม)


Share: