📺📒ข่าวประชาสัมพันธ์📒📺

👨‍👩‍👧กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ👨‍👩‍👧‍👦

📣📝 การตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📅 วันที่ 25 มกราคม 2565

⏰ เวลา 09.30 น.

📣📌 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม “การตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

📣📌 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าของกิจการ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามเป้าหมายต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: