🌷จ.สุรินทร์ จัดโครงการ “สภากาแฟ ครั้งที่ 10” ประจำเดือนตุลาคม 2566 🌷

🌷จ.สุรินทร์ จัดโครงการ “สภากาแฟ ครั้งที่ 10” ประจำเดือนตุลาคม 2566 🌷

เรียน ผู้บังคับบัญชา

✨วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ ครั้งที่ 10” ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยมี หน่วยงานเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมหน่วยงาน พม. สนง.วัฒนธรรมจังหวัด สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้งนี้ งานสภากาแฟ ครั้งที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2566 หน่วยงานเจ้าภาพหลักคือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 🌻

Share: