โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
📣📝 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

📣📌 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางวริศรา พวงพันธ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน One Home พม.สุรินทร์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ (นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์) และหัวหน้าส่วนราชการ โครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน นำการบริการจากภาครัฐ ไปบริการให้กับประชาชนในพื้นที่
One Home พม.สุรินทร์ ได้นำบริการเข้าร่วม ดังนี้
๑.การให้คำปรึกษา แนะนำบริการ ตามภารกิจกระทรวง พม. รวมถึงการประสานส่งต่อการให้บริการนอกเหนือภารกิจ
๒.มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน ๒๐ ราย รายละ ๓,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (โดยการโอนเข้าบัญชี)
๓.รณรงค์การป้องกันการค้ามนุษย์ การขอทาน และความรุนแรงในครอบครัว
๔. กิจกรรมนันทนาการ ตอบปัญหา แจกรางวัลแก่เด็กผู้เข้าร่วมโครงการ

ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต.จึกแเดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

เพิ่มเติม


Share: