โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียนผู้บังคับบัญชา
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางวริศรา พวงพันธ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมหน่วยงาน One Home พม.สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดสระบัวแดง ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ (นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์) และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน นำการบริการจากภาครัฐ ไปบริการให้กับประชาชน ในพื้นที่ สำหรับ สนง.พมจ.สุรินทร์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก จำนวน 20 ราย เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท และ ได้จัดหน่วยบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง อีกทั้ง ร่วมกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนายสนั่น สุขบรรเทิง บ้านเลขที่ 45 ม.3 ต. กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดและทำพิธีมอบ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะเหล่ากาชาด ส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบบ้านเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทั้งนี้ สนง.พมจ.สร ได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครองชีพ จำนวน 3,000 บาท โดยมีประชาชนในพื้นที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของนายสนั่น สุขบรรเทิง เป็นจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: