เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดสุรินทร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share: