ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566


Share: