ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 19 ตุลาคม  2564 

  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ มีผล นักพัฒนาสังคม และนางสาวสายสมร  พรบุญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (กรณีฉุกเฉิน วงเงิน 10,000.- บาท) จำนวน 10 ราย ดังนี้

   1. อำเภอเมืองสุรินทร์ 1 ราย 

2. อำเภอท่าตูม 1 ราย

3. อำเภอชุมพลบุรี 1 ราย

4. อำเภอศีขรภูมิ 5 ราย

5. อำเภอสนม 1 ราย

6. อำเภอสำโรงทาบ 1 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share: