ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นางนุชจรินทร์ บุญทัน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ สาธารณสุขจังหวัด อบจ. นายอำเภอศีขรภูมิ ผู้แทนนายอำเภอเมืองสุรินทร์ ผู้แทนนายอำเภอจอมพระ ผู้แทนนายอำเภอสนม รพ.สต. อบต. อพม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอสนม และอำเภอจอมพระ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 ครอบครัว โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคครอบครัวละ 1 ชุด และพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำตามภารกิจของกระทรวง พม. และมอบหมาย อพม. ในพื้นที่กำกับดูแล หากมีความจำเป็นเดือดร้อนให้ประสาน พม. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share: