ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย นางบุปผา ทัพกฤษณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ โดยมี นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธาน ณ พื้นที่ หมู่ 11 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์


Share: