ลงพื้นชี้แจงแนวทางการสอบข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือ กรณี ผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.ประภาศรี พิศวงศ์เทวัญ นักสังคมสงเคราะห์ และ สิบเอกหญิงเกศสุดา วัชรบรรจง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นชี้แจงแนวทางการสอบข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือ กรณี ผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี2565 ในพื้นที่ อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอจอมพระ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอลำดวน และอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ รวมจำนวน 7 อำเภอ
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบากต่อไป

เพิ่มเติม


Share: