“ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์”

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖อ : นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
มอบหมายให้ นางสาวสุรีพร ณ อุบล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป “ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์” ให้กับครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย จำนวน อ ครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนศบลนอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทรั โดย นายพิจิตร บุญทัน ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน
ในพิธี


Share: