รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัคร และใบสมัครได้ที่นี่


Share: