ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 โดยมี นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share: