ประกาศรับสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศรับสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน


Share: