ข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประชาสัมพันธ์ การยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผ่ายระบบ E-Services

เรื่อง ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่มีความประสงค์เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

โดยให้ดำเนินการยื่นโครงการผ่านระบบเว็บไซต์กองทุน ได้ที่  ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบการยื่นโครงการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดการงานที่ปฏิบัติแนบท้ายประกาศจังหวัดสุรินทร์

“ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์”

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖อ : นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบห ...

ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย นางบุปผา ทัพกฤษณ์ นั ...

ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระเจ้าโสมเสาวรีฯ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครอบครัว

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2566นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ได ...

📌 เสื้อที่ระลึก “ฉลอง 260 ปี เมืองประทายสมันต์”

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์จัดทำเสื้อที่ระลึก "ฉลอง 260 ปี เมืองประทายสมันต์" เพื่อหารายได้สนั ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial