โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมหน่วยงาน One Home พม.สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านสน ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยมี
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ (นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์) และหัวหน้าส่วนราชการ
∆ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบรถจักรยานให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบพันธุ์ปลา มอบเวชภัณฑ์สัตว์ และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาขนในพื้นที่
∆สนง.พมจ.สุรินทร์ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 12 ทุนๆละ 3,000 บาท โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี อีกทั้งได้จัดหน่วยบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ พม.
การให้บริการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share: