“แม่ร้องสื่อครูกดหัวใช้ไม้เรียวฟาดไม่ยั้ง ด่าเด็กไม่มีอนาคต”

ตามที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2564 กรณีพาดหัวข่าว “แม่ร้องสื่อครูกดหัวใช้ไม้เรียวฟาดไม่ยั้ง ด่าเด็กไม่มีอนาคต”  เหตุเกิด ณ สถานศึกษาแห่งหนึ่ง เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นั้น

     (*)น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พมจ.สุรินทร์ พร้อมบ้านพักเด็กฯจ.สุรินทร์  เทศบาลเมืองสุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้น และมารดาเด็ก ได้ประชุมหาข้อเท็จจริงและแนวทางช่วยเหลือ ด.ญ.เอ นามสมมุติ อายุ 14 ปี กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

        สถานศึกษาจะให้การดูแลติดตาม ด.ญ.เอ ในด้านการเรียนและความประพฤติ และได้กำชับครูทุกคนรวมถึงครูที่เป็นข่าว ให้ใช้วาจาที่เหมาะสมและการแสดงออกต่อนักเรียน ทั้งนี้ ทีมสหวิชาชีพได้พูดให้กำลังใจ ด.ญ.เอและมารดา มีทัศนคติเชิงบวกกับเรื่องที่เกิดขึ้น

       จากนั้น พมจ.สุรินทร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านด.ญ.เอ ซึ่งฐานะยากจน สภาพบ้านแออัดคับแคบ รายได้จากบิดารับจ้าง 300 บาท/วัน                 

    สนง.พมจ..สุรินทร์ วางแผนให้การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ประสานหาอาชีพให้มารดา และร่วมกับสถานศึกษาติดตามผลการเรียนและสภาพความเป็นอยู่ของ ด.ญ.เอ ต่อไป


Share: