เยี่ยมบ้านคนพิการใจสู้

นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อพม.ต.หนองหลวง เพื่อเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือ กรณี ชายพิการติดเตียง อำศยอยู่กับภรรยา ไม่มีอาชีพและรายได้ ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่
จากการสอบเท็จจริง ทำให้ได้ข้อมูลว่า ชายพิการ ชื่อ นายวิทยา พิมพ์งาม อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66 ม.2 บ.ระเวียง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ มีความพิการทางการเคลื่อนไหว จดทะเบียนความพิการเรียบร้อยแล้ว ส่วนสาเหตุความพิการเกิดจากนายวิทยาฯไปทำงานรับจ้างเก็บเงาะ แต่ประสบอุบัติเหตุตกต้นเงาะ ได้รับการกระแทกจนทำให้พิการครึ่งท่อนล่าง นอนติดเตียง ปัจจุบัน นายวิทยาฯ อาศัยอยู่ที่บ้านกับภรรยาเพียงสองคน ส่วนบุตรได้แยกย้ายไปมีครอบครัวอยู่ต่างถิ่น
ด้านความเป็นอยู่ : นายวิทยาฯ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ส่วนภรรยาก็ไม่สามารถไปทำงานที่อื่นได้ เนื่องจากต้องดูแลสามีที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนอนติดเตียง ครอบครัวยังชีพด้วยเงินเบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท บุตรส่งเงินให้เป็นครั้งคราว และเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้านไว้ขาย ไม่มีหนี้สิน
ด้านที่อยู่อาศัย : เป็นบ้านชั้นเดียว เป็นสังกะสีสันไททั้งหลัง หลังคามุงสังกะสีสันไท สภาพมั่นคง ได้รับการช่วยเหลือการปลูกสร้างบ้านจาก อบต.ระเวียงและคนในชุมชนหมู่บ้าน ระดมทุนบริจาคเงินและแรงงานในการก่อสร้าง เพิ่งเสร็จได้ประมาณ 1-2 เดือน
ปัญหาความเดือดร้อน+ความต้องการ : นายพุทธาฯ ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพ จึงต้องการความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่
การช่วยเหลือ : สนง.พมจ.สุรินทร์ ช่วยเหลือ ดังนี้
-พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564
-แนะนำสิทธิสวัสดิการตามภารกิจกระทรวง พม. , สิทธิคนพิการ (การกู้ยืมเงินกองทุนฯคนพิการ) , แนะนำการช่วยเหลือรถสามล้อมือโยก แต่นายวิทยาฯ ปฏิเสธการับ เนื่องจาก ไม่สามารถโยกรถได้ เพราะหากต้องใช้แรงโยก จะมีอาการปวดหลัง
-มอบหมาย อพม.ในพื้นที่ ติดตามการดูแลช่วยเหลือเป็นระยะต่อไป


Share: