ออกบูทประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

วันที่ 18 มีนาคม 2564
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเป้าหมายในงานประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share: