ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อเท็จริงผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2565

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.ประภาศรี พิศวงศ์เทวัญ นักสังคมสงเคราะห์ และ สิบเอกหญิงเกศสุดา วัชรบรรจง นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมผู้นำชุมชน และ อพม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อเท็จริงผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2565 ในพื้นที่ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รวมจำนวน 20 ครอบครัว
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก และได้ให้คำปรึกษาแนะนำตามภารกิจของกระทรวง พม. พร้อมมอบหมาย อพม. ในพื้นที่ ให้การดูแลอยู่เป็นประจำหากมีความจำเป็นเดือดร้อนให้ประสาน พม. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป

 

เพิ่มเติม


Share: