ระทมทุกข์ พี่น้องป่วยมะเร็งระยะสุดทัายพร้อมกัน สุดเวทนาต้องรักษาตามมีตามเกิด”

ออกสื่อออนไลน์ เมื่อ 15 พ.ย.2564 “ระทมทุกข์ พี่น้องป่วยมะเร็งระยะสุดทัายพร้อมกัน สุดเวทนาต้องรักษาตามมีตามเกิด”

15 พฤศจิกายน 2564
น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กำลังใจ ร่วมกับ อบต.เมืองลีง รพ.สต.บ้านดงเค็ง ผู้นำชุมชนและ อพม. ณ บ้านกรูด ม.4 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ปรากฎข้อเท็จจริง ดังนี้
1.ได้พบผู้ป่วย 2 รายตามที่เสนอข่าว ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 48 ปี ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ร่างกายซูบผอม ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รับรู้แต่สื่อสารไม่ได้โดยมีหลานสาวเป็นผู้ดูแล ในสภาพที่ขาด
แคลน ที่อยู่อาศัยเก่าทรุดโทรม ไม่มั่นคง
2 .ได้พบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 59 ปี ซึ่งพักอาศัยบ้านใกล้เคียงกัน ป่วยมะเร็งปากมดลูก ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย สื่อสารได้
3.สนง.พมจ.สุรินทร์ พิจารณาให้การช่วยเหลือดังนี้
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ตามภารกิจกระทรวง พม. พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
– พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ ผู้ป่วยทั้งสองราย รายละ 3,000.- บาท โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
-นำเข้าโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยวงเงิน 40,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ร่วมกับผู้นำชุมชน อพม. ให้การช่วยเหลือ กำกับดูแล และติดตามการช่วยเหลือในส่วนของสิทธิสวัสดิการอื่นๆที่พึงได้รับ และบริการจัดรถเพื่อ รับ-ส่ง ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามที่แพทย์นัด
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเค็ง ให้การช่วยเหลือดูแลในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวเนื่องจากมีผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก (ระยะ4) หลานชายเป็นโรคภูมิแพ้และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ระยะ4) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รพ.สต.บ้านดงเค็ง วางแผนจัดทีม อสม.ลงไปดูแลสุขภาพเบื้องต้น การทำความสะอาดการทานยาเป็นประจำซึ่งต้องดูแลกำกับจาก รพ.สต. เพื่อให้ทานยาอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share: