มอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ๖๕ พรรษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์(นายสุวพงศ์ กิติภัทรพิบูลย์) เป็นประธานพิธีมอบบ้าน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์(นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์) กล่าวรายงาน พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และภาคเอกชน
∆ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบเงินสงเคราะห์(โดยโอนเข้าบัญชี) ๓,๐๐๐บาท สนง.พมจ.สุรินทร์มอบเครื่ิองอุปโภค บริโภค และมอบหมาย อพม.ติดตามการช่วยเหลือต่อไป
ณ เลขที่ ๔๔ ม.๓ ต.หนองระฆัง อ.สนม.จ.สุรินทร์

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share: