ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

วันที่​ 24​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นางสาวพัทธิอร​ กาฬสุวรรณ​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์​ พร้อมด้วย​ นางณัฐสุ​รีย์ อนุศาสนัน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางสาวขนิษฐา ตรากลาง หัวหน้ากลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมและสนัับสนุนวิชาการ 4 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างภาคี​ เครือข่ายภาครั​ฐ​ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์​ ได้แก่​ คณะผู้วิจัยโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อแก้ไขความยากจนแบบเสร็จและแม่นยำ​ โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญาหาความอยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ณ​ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน​ ชั้น​ 3​ อาคาร​ 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่ิอชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวแก่ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย คือ ชุมชนศรีบัวราย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share: