นางสาวพัทริอร กาฬสุวรรณ รับตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

นางสาวพัทริอร กาฬสุวรรณ
เดินทางมาตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 11 มกราคม 2564
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ท่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านดิฉัน นางสาวพัทริอร กาฬสุวรณ มารับตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ขออนุญาตรายงานตัวทางกลุ่มไลน์ค่ะ เช้าวันนี้ดิฉันได้เดินทางมาถึงจังหวัดสุรินทร์และเข้าที่พักเรียบร้อยพร้อมกับการกักตัว 14 วัน
ตามเกณฑ์มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVD -19 ของจังหวัดเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะขออนุญาตไปรายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ต่อไปค่ะและได้นัดหมายกับทีมที่เกี่ยวข้องในการตรวจวัดไข้และการปฏิบัติตัวของจังหวัดเรียบร้อยแล้วค่ะ


Share: