หน้าตัวอย่าง 1

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตาเบาแห่งแแรกของจังหวัดสุรินทร์

ข่าว สาร

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตาเบาแห่งแแรกของจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์โดยนางสาวพัทธิอร กาฬสุวร …
อ่านต่อ

มอบรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 คัน ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลปรือ อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม, ผู้พิการ

ระทมทุกข์ พี่น้องป่วยมะเร็งระยะสุดทัายพร้อมกัน สุดเวทนาต้องรักษาตามมีตามเกิด”

ออกสื่อออนไลน์ เมื่อ 15 พ.ย.2564 “ระทมทุกข์ พี่น้องป่วยมะเร็งระยะสุดทัายพร้อมกัน สุดเวทนาต้องรักษาตา …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อเท็จริงผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2565

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

การสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกลไกการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564    นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณ …
อ่านต่อ

บูรณาการตรวจค้นหาคนขอทาน และ คนไร้ที่พึ่ง

26 ตุลาคม 2564 “บูรณาการตรวจค้นหาคนขอทาน และ คนไร้ที่พึ่ง” สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหว …
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะทำงานเพ …
อ่านต่อ

กิจกรรมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมา …
อ่านต่อ

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียนผู้บังคับบัญชาวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง …
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการ ที่ปิดหมู่บ้านและห้ามเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว

วันที่ 20 ตุลาคม 2564นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อม น …
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19

วันที่ 19 ตุลาคม 2564นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อม น …
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 19 ตุลาคม  2564   ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ …
อ่านต่อ

พิธีทำบุญอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  จัดพิธีทำบุญอาคารศูนย …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลจังหวัด


ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัด สรุปผลการดำเนินงานสำนักงาน สนง.พมจ.สุรินทร์
  1. ประจำปี 2563

  2. อ่านต่อ

ITA


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบ …
อ่านต่อ

กฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • กฎหมายเด็กและเยาวชน
  • กฎหมายสตรีและสถาบันครอ …
    อ่านต่อ

ดาวน์โหลดฟอร์ม

ดาวน์โหลดฟอร์ม …
อ่านต่อ

ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

ข้อมูลทั่วไปจังหวัด ประวัติความเป็นมาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เดิมใช้ …
อ่านต่อ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ฝ่า …
อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 …
อ่านต่อ

Search

[siq_ajax_search] …
อ่านต่อ

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม …
อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง …
อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม …
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ …
อ่านต่อ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย คำถาม พบบ่อย ขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรม ขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรม ขั้นตอนการรับบุตรบุญธร …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

301356
Total Visitors
390
Visitors Today
2
Live visitors
301356
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
037 482 407
prachinburi-mso@gmail.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial